Body art je termín, který odkazuje na užívání těla jako východiska a vlastního materiálu umělecké tvorby.
Body art (z angl. tělové umění) byl poprvé použit v roce 1970. Umělci využívají vlastního těla jako sochařského materiálu či malířského plátna, kdy tělo či tělesné akce bývají využívány jako nástroje k otiskům. Dále umělci vystavují své tělo napospas určitým podmínkám, předmětům, obvyklým, ale i extrémním okolnostem. Výtvarníci hledají hranice lidských možností a zkoumají vztahy člověka k okolí. Krajní hranice této snahy o vytvoření uměleckého díla bývají spojovány s náročnou tělesnou námahou, někdy žízní či hladověním. Body art zprostředkovává prožitek z času, prostoru a různé situace, které člověk může zažít. Bývá také jedním z prostředků v oblasti akčního umění, kde většinou nevzniká výtvarné dílo, ale pouhý záznam akce prostřednictvím videozáznamu či fotografie.
Studenti se v hodině výtvarné výchovy zaměřili na komunikaci. Pomocí verbálních i pohybových akcí se snažili představit ostatním své myšlenkové pochody a zaznamenat je bezprostředně na barevné papíry.